top of page
Kişisel Koç

KİŞİSEL KOÇLUK

Güçlü sorularla; danışanları derin düşünmeye teşvik ediyor, bireylerin var olan potansiyelini açığa çıkartarak kişisel farkındalığı artırıyoruz. Sadece gelişim değil çözüm seçeneklerini de çoğaltıyor ve bu yönde destekleyici çalışmaları danışanlar ile birlikte uyguluyoruz. Kişisel hedeflerine ulaşmak isteyen bireylere yapıcı ve pozitif bir yaklaşım sunuyoruz. Görüşmeler yüzyüze veya online olacak şekilde planlanmaktadır.

KOÇLUK ALANLARI

  • Bireysel Koçluk

  • Kariyer Koçluğu

  • Kişisel Gelişim Koçluğu

bottom of page