top of page
Kişisel Koçluk Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

Koçluk nedir?

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching”; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk; istenen hedeflere  ulaşmak için, koç (coach) ve danışanın (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim sürecidir. Bireylerin sahip oldukları potansiyellerini ortaya çıkararak, gerçekçi, ulaşılabilir hedeflere, var olan potansiyeli açığa çıkarmaya odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk; güçlü sorular ile bireylerde  öz farkındalık yaratarak kişinin gelişimini destekleme sanatıdır.

Akredite, ICF onaylı koç ne demektir?

Koçluk yapan kişinin, uluslararası geçerliliğe sahip olduğu belgelenmiş eğitim merkezlerinden mezunluğu ve bunun belgelenmiş olması, sürecin güvenirliği açısından önemlidir. Türkiye de bu  https://www.icfturkey.org/ (Uluslararası Koçluk Federasyonu-Turkey) sayfasında belirtilmiştir.

Koç ne değildir?

Psikolog, mentor veya danışman değildir.

 

Hangi durumlarda bir koç ile çalışmalıyım?

  • Kişisel hedeflere ulaşmakta zorluk çekilmesi

  • Kariyer hedeflerine ulaşılamaması

  • İş, sosyal çevre, sağlık ve aile gibi alanlarda denge unsurunun bozulması

  • Karar vermekte zorlanması

  • Değişmek istese de sebebini veya kaynağını bilmediği bir direnç ile karşılaşması

Görüşmeler nasıl yapılıyor?

Yüz yüze veya online 60 dakikalık görüşmeler yapılır.

Ne kadar sıklıkla görüşülmelidir?

İlk görüşme kimya seansı dediğimiz tanışma seansıdır ve ücretsizdir. İlk seanstan sonra en az 4 - en fazla 12 seans tavsiye edilir. Danışanların ulaşmak istedikleri hedefler doğrultusunda bu sayı değişkenlik gösterebilir.

bottom of page